Aalborg Universitet
In English

Om AAU personprofil

Formål

AAU personprofilen er en service til at eksponere data om medarbejdere ved AAU. Hjemmesiden kan bruges såvel til et vigtigt vindue udadtil som til et internt opslagsværktøj.

Datakilder

Servicen integrerer og viser data fra PersonDataSystemet (PDS), VidenBasen for Aalborg Universitet (VBN) og udvalgte data fra personaledatabasen ScanPas.

Hvem har en AAU personprofil?

Alle ansatte ved AAU samt eksterne tilknyttede personer, der har et medarbejder-id, har automatisk en visning af egne persondata i form af en AAU personprofil.

Indhold

Indholdet er databasebaseret. Ændringer i data opdateres automatisk omgående. Ønsker du at berige indholdet eller ændre dine data i AAU personprofilen, se mere nedenfor.

Applikationversion

AAU personprofil 2.1.5, 25-02-2014

Redigering

PDS

Redigering skal foretages direkte via persondatasystemet (PDS). Spørgsmål skal rettes til IT support på support@its.aau.dk eller på telefon 9940 2020.

VBN

Redigering skal foretages direkte via VidenBasen for Aalborg Universitet (VBN). Spørgsmål rettes til den lokale VBN-indberetter eller VBN-redaktørerne på vbn@aub.aau.dk.

Stamdata

Kan ikke redigeres, da de fremkommer via universitetets personalesystem ScanPas. Eventuelle henvendelser herom rettes til HR-afdelingen på hr@adm.aau.dk

Aalborg Universitet · Fredrik Bajers Vej 5 · 9220 Aalborg Ø · Danmark · Tlf. (+45) 9940 9940 · support@its.aau.dk · Om Personprofil